digitaal toegankelijk maken voor 23 september

Vanaf 23 september 2020 moeten alle websites en apps van de Nederlandse overheid digitaal toegankelijk zijn. Dit heeft de overheid in de wet vastgelegd. De websites moeten voldoen aan de criteria van WCAG 2.1, niveau A en AA. In de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2 zijn deze criteria opgenomen.

Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk?

Ruim 4,5 miljoen Nederlanders hebben een functiebeperking. Voorbeelden van mensen met een functiebeperking zijn slechtzienden, mensen die kleurenblind zijn of personen met een slechte motoriek. Maar ook laaggeletterden en dyslectici. Voor deze mensen zijn digitale toepassingen die tekst bevatten vaak lastig te gebruiken. Niet alleen voor deze groepen is het belangrijk om toegankelijke content te ontwikkelen, ook voor mensen zonder functiebeperking is een gebruiksvriendelijke website met heldere content van groot belang. Een duidelijke website met makkelijke taal wordt namelijk door iedereen gewaardeerd.

Voldoet je website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen?

Nederhoed Tekst & Communicatie heeft sinds 2006 ervaring met het toegankelijk maken van content. Content voor (semi-)overheidsinstanties, commerciële bedrijven en stichtingen, zoals instelling voor mensen met een beperking Stg. De Driestroom, Centraal Beheer en het Kadaster. Weten wat het communicatie- en tekstbureau voor jouw website kan betekenen? Neem gerust contact op.